TMSFNCCore package is not compiling in VSQ

Win10 / VSC 1.7.2 / TMSFNCCore 2.8.4.6

I have problems in compiling this package.

image

@brunofierens Die gradients in TMS WEB Core zijn geintegreerd in TMS FNC Core. er is daar een release van gebeurd, maar wss nog niet voor Visual Studio Code?

Hi,

We are currently working on an update for Visual Studio Code that will address this.