XData v OData

Hi,

Please make XData OData 4 compliant.

Thanks,

Ken